• <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></meter><acronym id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></acronym><small id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></small><listing id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></listing>
  1. <code id="pfdyo"></code>
   <small id="pfdyo"></small>
   <mark id="pfdyo"><button id="pfdyo"></button></mark>

   
   

  2. <listing id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><tr id="pfdyo"></tr></delect></listing>
   <tt id="pfdyo"><pre id="pfdyo"><address id="pfdyo"></address></pre></tt>
  3. <code id="pfdyo"></code>

   <mark id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></mark>
  4. <mark id="pfdyo"></mark><code id="pfdyo"></code>
    <code id="pfdyo"></code>

    1. <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><source id="pfdyo"></source></delect></meter>

     <code id="pfdyo"></code>

     <tt id="pfdyo"></tt>
      1. <output id="pfdyo"></output>
       <small id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></small>

       <mark id="pfdyo"></mark>
       <listing id="pfdyo"></listing>

        1. <acronym id="pfdyo"><wbr id="pfdyo"></wbr></acronym><small id="pfdyo"></small>
        2. <listing id="pfdyo"></listing>

         <small id="pfdyo"></small>
        3. 西諾網

         越南網友評: 因為中國,蘋果將首次推出雙卡iphone

         Vì Trung Qu?c, Apple s? l?n ??u tiên ra iPhone 2 sim

         因為中國,蘋果將首次推出雙卡iphone

         Công ty công ngh? M? có th? phát hành ?i?n tho?i sim kép ?? ph?c v? nhu c?u c?a khách hàng t?i qu?c gia h?n 1,4 t? dan.

         為了滿足這個逾14億人口國家的客戶需求,美國科技公司可能會發布雙卡手機。

         iPhone hai sim - phép th? c?a Apple t?i Trung Qu?c

         雙卡Iphone——蘋果在中國的嘗試

         u=345696226,1657838483&fm=11&gp=0.jpg

         Nhi?u tin ??n c?ng nh? ?o?n mã trên iOS 12 beta g?i y r?ng Apple s? ra iPhone h? tr? 2 sim trong n?m nay. Vi?c b? sung m?t sim n?a cho ?i?n tho?i d??ng nh? trái ng??c v?i nh?ng gì công ty t?ng làm: nhi?u l?n thu g?n kích th??c th? sim và còn ?ng h? sim "?o" (e-sim trên Apple Watch).

         許多傳言和ios12 beta的代碼都表明蘋果即將于年內推出支持雙卡的iphone。給手機加設一張SIM卡似乎與該公司歷來的做法相悖——多次地縮小SIM卡的尺寸并支持“虛擬”SIM卡(即蘋果手表上的E-SIM)

         T?i sao Apple s? thay ??i?

         蘋果為什么要做出改變?

         Th?c t?, ?i?n tho?i sim kép ?ã xu?t hi?n t? vài ch?c n?m qua. Tuy nhiên nó ch? th?c s? tr? nên ?áng chú y t? nh?ng n?m 2000, khi các nhà s?n xu?t Trung Qu?c b?t ??u t?o ra nh?ng chi?c ?i?n tho?i có th? dùng ???c 2 sim cùng lúc (2 sim 2 sóng online).

         實質上,雙卡手機在幾十年前就已經出現了,然而該技術從2000年各中國生產商開始制造雙卡雙待手機時起才真正受到人們的關注。

         Vi?c dùng ?i?n tho?i 2 sim ?em l?i l?i ích không nh? cho ng??i dùng. ? Trung Qu?c, s? ?i?n tho?i t? lau ?ã g?n v?i khu v?c ng??i dùng ??ng ky mà khi ?i kh?i ?ó s? b? tính c??c ?i?n tho?i ???ng dài trong n??c. T??ng t? v?y, công dan trong Liên minh chau Âu (EU) có th? ?i l?i t? do trong khu v?c nh?ng s? b? tính c??c chuy?n vùng qu?c t? khá cao khi sang n??c khác. Tr??c khi quy ??nh trên ???c g? b? vào n?m 2017, ?i?n tho?i 2 sim ?ã giúp ng??i dùng ti?t ki?m chi phí vi?n thông b?i có th? dùng hai nhà m?ng cùng lúc trên m?t máy.

         使用雙卡手機給消費者帶來不小的便利。在中國,很久之前電話號碼就已經與用戶所登記的區域相關聯了,離開登記地時就會被按照國內長途電話來計費。與此類似,歐盟(EU)的公民可以在歐盟內部來去自由,但一旦到了別的國家時,則按國際長話計費,話費很高。直到2017年上述規定被廢止之前,由于雙卡雙待手機可以同時在一臺機器上使用兩家不同運營商的網絡,因此幫助用戶節省了許多通訊資費。

         Hi?n nay, ngay c? khi c??c phí chuy?n vùng ?ã gi?m thì vi?c dùng ?i?n tho?i 2 sim c?ng v?n có l?i. Khách hàng có th? dùng m?t sim chính cho liên l?c, sim còn l?i v?i gói c??c ?u ?ãi v? d? li?u, tin nh?n hay cu?c g?i... T?i các th? tr??ng m?i n?i, n?i mà h? t?ng vi?n thông còn h?n ch? thì tính n?ng 2 sim tr? thành m?t trong nh?ng ?u tiên khi ch?n mua ?i?n tho?i c?a khách hàng.

         現在,即便漫游費都已經有所減少,使用雙卡手機仍然是有利的。用戶可以使用一張sim卡作為聯絡用卡,另外一張sim卡則可提供優惠的流量、短信或通信套餐。在各個通信基礎設施有限新興市場,客戶在選擇購買手機時,雙卡功能便成為優先考慮的事項之一。

         ?nh d?ng m?t m?u iPhone v?i khay sim kép.

         圖片:一款雙sim卡托盤iphone的立式圖

         V?i Apple, tung ra iPhone h? tr? sim kép s? giúp hãng nh?n ???c nhi?u s? quan tam h?n t? phía ng??i dùng. Tuy nhiên công ty công ngh? M? có th? ch? phát hành nó cho th? tr??ng Trung Qu?c, trên phiên b?n "giá r?" dùng màn hình LCD 6,1 inch. B?n than ??i th? Samsung t? lau ?ã có ?i?n tho?i 2 sim, trên c? nh?ng model cao c?p nh? Galaxy S, Note.

         對于蘋果而言,推出支持雙卡的iphone可以使公司受到來自于用戶的更多關注。然而,該美國科技公司可能只在中國市場上發布這款基于6.1寸LCD屏的 “廉價” 版手機。蘋果自己的對手三星一直以來都有雙卡手機,其高端機蓋世S、note系列均具此功能。

         Trung Qu?c là th? tr??ng l?n v?i nhi?u nhà s?n xu?t di ??ng, vì th? không công ty nào mu?n b? qua. Chi?u lòng khách hàng t?i ?ay v?i iPhone 2 sim, Apple có th? t?ng áp l?c lên các ??i th? ??a ph??ng, l?y thêm th? ph?n t? Samsung hay các th??ng hi?u khác. Nh?ng ng??i dùng t?ng "quay l?ng" v?i iPhone ch? vì thi?t b? này không có sim kép s? can nh?c tr??c l?a ch?n m?i t? Apple.

         對于許多移動設備生產商而言,中國是最大的市場。因此沒有任何一個公司想錯過。蘋果可以用雙卡ip來取悅這里的客戶,從而給本地的對手們施加壓力,搶占來自于三星和其他品牌的市場份額。那些曾經因為iphone沒有雙卡功能而放棄選購的客戶們在面對來自于蘋果的新選擇前將會考慮再三。

         Theo Verge, s? không b?t ng? khi Apple ch? bán iPhone 2 sim t?i Trung Qu?c. Ng??c l?i, s? ng?c nhiên n?u công ty ??a model này ra th? tr??ng M? và nh?ng n??c khác. ?ay không ph?i tính n?ng quen thu?c v?i ng??i M? và các nhà m?ng ? ?ay, m?t trong nh?ng kênh bán hàng quan tr?ng c?a Apple, c?ng s? không thích ?i?u này.

         Verge報導,蘋果只在中國銷售雙卡iphone并不讓人感到意外。相反,如果該公司將該機型帶到美國或者他國市場銷售才讓人驚訝。美國人及運營商對于雙卡功能并不熟悉,個別蘋果的大經銷商也不喜歡這么做。

         T?t nhiên, cau chuy?n ch? sáng t? hoàn toàn cho ??n khi Apple chính th?c công b? s?n ph?m m?i, trong kho?ng hai tu?n n?a. Các tin ??n nói r?ng n?m nay hãng s? tung ra ba chi?c iPhone "tai th?", trong ?ó m?t chi?c là b?n nang c?p cho iPhone X, m?t chi?c iPhone X Plus màn hình 6,5 inch và iPhone 9 màn hình LCD 6,1 inch v?i giá bán c?nh tranh h?n.

         當然,直到蘋果在后兩周正式公布新產品之時一切才會揭曉。傳言指出蘋果公司將于年內推出3款 “劉海” 屏手機,其中的一臺是iphone X的升級版,一臺6.5英寸屏的iphone X plus和價格更具競爭性的6.1寸LCD屏的iphone9。

         評論翻譯

         Trung Qu?c là m?t trong hai th? tr??ng smartphone l?n nh?t th? gi?i nên ???c Apple ?u ái , còn nhà ai kia thì quá tê tái khi m?i v?a ?óng c?a nhà máy , haha !!

         中國是世界最大的兩個智能機市場的其中一個,所以得到蘋果的鐘愛,而某個工廠剛剛關門的公司則太傷心了。哈哈(暗指三星)

         haha,iphone 2 sim là tuy?t,SAMSUNG ?óng c?a thôi hahaha

         哈哈,雙卡iphone真棒,三星關門吧,哈哈

         lúc ?ó ng??i Vi?t mình thi?t ch? ai mà vui, Samsung ?ang ??u t? m?nh vào Vi?t Nam

         到那時越南人就吃虧了,誰會開心,三星正在對越南大力投資。

         Vì TQ ch? là m?t ph?n, quan tr?ng là xu th? s? ph?i nh? v?y.

         因為中國是一部分,關鍵是趨勢就是這樣子。

         :)) cái lo?i ?ã l?i ??n ph?i ng?ng s?n xu?t, ? dài h?n, còn x?u ch?a k? tù túng thì ch? ai c?n ?au :)) ?u theo sung thì ko có c?a ?u r?i. :))

         這貨爛到不得不停產了,長期無人問津,還難看,更別提還小氣,沒人會買,跟著三星浪,浪著浪著就沒的玩了。

         H? ?óng c?a là ?? chuy?n qua Vi?t Nam ?ó ông vì b?t ??ng m?t s? vi?c k? c? giá nhan công cao ,iPhone t??ng lai c?ng có th? mang ?i kh?i Trung Qu?c v? m? ho?c qua Vi?t Nam n?a kìa, sao còn gì khúc m?c ?? ông công kích n?a không

         他們關門是為了轉移到越南來啊,因為很多東西都不一樣,連人工價格也高過,將來iphone也可能會離開中國回美國或也轉來越南,你還有啥子芥蒂來攻擊的?

         apple mà gi? b?ng 1 ph?n c?a samsung thì t?t :(. H?t th?i theo 1 cách ?úng ngh?a.

         現在的蘋果頂得三星的一部分就不錯了 :((從某種意義上說已經過時了)

         Hôm qua nói: H?t th?i r?i - lên 1 ngàn t?. Hôn nay nói: H?t th?i r?i - lên 1 ngàn 87 t?. Nói h?t th?i càng nhi?u, Apple càng m?ng.

         昨天說:過時了,(蘋果市值)就上了10000億。今天說:過時了,上了18700億。越說過時蘋果越開心。

         N?u Iphone có 2 sim tôi c?ng s? mua, tr??c ?ay tôi dã dùng Iphone th?y nó r?t b?n nh?ng ch? có 1 sim nên tôi ?ã chuy?n sang dùng Samsung S7. ?i?n tho?i 2 sim s? r?t ti?n l?i 1 cùng 1 lúc dùng c? 2 nhà m?ng và so th? so sánh giá c??c gi?a các nhà m?ng v?i nhau.

         如果蘋果iphone有雙卡的話我也會買,我以前用過iphone,覺得它很耐用但是只支持一張Sim卡,所以我改用三星s7。雙卡手機很便利,可以同時待機使用兩個不同網絡,可以在兩家運營商當中選擇比較。

         Tôi có m?y con ?i?n tho?i c?a Nokia, LG t? tr??c khi Apple ra iPhone mà v?n dùng ???c. Nh?ng hãng này ?úng là s?n xu?t ra ?i?n tho?i siêu b?n.

         在蘋果推出iphone之前,我有幾臺還能用的諾基亞和LG手機。這些公司照的手機都很結實耐用。

         轉載請注明出處!:首頁 > 網貼翻譯 > 越南 » 越南網友評: 因為中國,蘋果將首次推出雙卡iphone

         一波中特最准网址5682

        4. <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></meter><acronym id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></acronym><small id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></small><listing id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></listing>
         1. <code id="pfdyo"></code>
          <small id="pfdyo"></small>
          <mark id="pfdyo"><button id="pfdyo"></button></mark>

          
          

         2. <listing id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><tr id="pfdyo"></tr></delect></listing>
          <tt id="pfdyo"><pre id="pfdyo"><address id="pfdyo"></address></pre></tt>
         3. <code id="pfdyo"></code>

          <mark id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></mark>
         4. <mark id="pfdyo"></mark><code id="pfdyo"></code>
           <code id="pfdyo"></code>

           1. <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><source id="pfdyo"></source></delect></meter>

            <code id="pfdyo"></code>

            <tt id="pfdyo"></tt>
             1. <output id="pfdyo"></output>
              <small id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></small>

              <mark id="pfdyo"></mark>
              <listing id="pfdyo"></listing>

               1. <acronym id="pfdyo"><wbr id="pfdyo"></wbr></acronym><small id="pfdyo"></small>
               2. <listing id="pfdyo"></listing>

                <small id="pfdyo"></small>
               3. <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></meter><acronym id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></acronym><small id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></small><listing id="pfdyo"><object id="pfdyo"><p id="pfdyo"></p></object></listing>
                1. <code id="pfdyo"></code>
                 <small id="pfdyo"></small>
                 <mark id="pfdyo"><button id="pfdyo"></button></mark>

                 
                 

                2. <listing id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><tr id="pfdyo"></tr></delect></listing>
                 <tt id="pfdyo"><pre id="pfdyo"><address id="pfdyo"></address></pre></tt>
                3. <code id="pfdyo"></code>

                 <mark id="pfdyo"><pre id="pfdyo"></pre></mark>
                4. <mark id="pfdyo"></mark><code id="pfdyo"></code>
                  <code id="pfdyo"></code>

                  1. <meter id="pfdyo"><delect id="pfdyo"><source id="pfdyo"></source></delect></meter>

                   <code id="pfdyo"></code>

                   <tt id="pfdyo"></tt>
                    1. <output id="pfdyo"></output>
                     <small id="pfdyo"><delect id="pfdyo"></delect></small>

                     <mark id="pfdyo"></mark>
                     <listing id="pfdyo"></listing>

                      1. <acronym id="pfdyo"><wbr id="pfdyo"></wbr></acronym><small id="pfdyo"></small>
                      2. <listing id="pfdyo"></listing>

                       <small id="pfdyo"></small>
                      3. 汪汪时时彩计划功能全面优化 盛世娱乐时时彩平台 北京十一选五走势图开奖结果 香港麻将鬼电影 彩票双色球历史开奖结果 黑龙江时时彩开奖 秒速快3走势 青海体彩11选5开奖 广西快乐十分即时开奖 排列五和尾基本走势图 安徽手机11选5 腾讯分分彩一期一计划 想学吉林时时 深圳风采35选7统计图 快速时时的套路 2019年002期特码资料